Beknopte omschrijving van het Enneagram

Beknopte omschrijvingen van het Enneagram

Hieronder geef ik je een schets van de 9 Enneatypen om er een beetje in te komen. De omschrijvingen zijn kort maar krachtig. Het kan zijn, dat je jezelf of een bekende er in één keer in herkent, maar het is slechts een indruk. Er is meer informatie nodig om exact te bepalen welk Enneatype iemand is: plaats jezelf of een ander niet zomaar in een hokje!

1.De perfectionist

Trefwoorden:              kritisch, consciëntieus, zelfstandig, gedisciplineerd, verantwoordelijk
Houdt niet van:            valsspelers, kritiek, wanorde, onrechtvaardigheid
Favoriete uitspraak:    “Wat ik doe, doe ik perfect”

2.De helper

Trefwoorden:              sociaal, charismatisch, dienstbaar, ambitieus, betrouwbaar
Houdt niet van:            alleen zijn, wachten, nee zeggen, geen waardering krijgen
Favoriete uitspraak:    “Ik ben in de wereld om te helpen nietwaar?”

3.De winnaar

Trefwoorden:              competitief, ijdel, efficiënt, aanpassingsvermogen, harde werkers
Houdt niet van:            verliezen, falen, vertragende factoren
Favoriete uitspraak:    “Ik ben gewoon goed”

4.De romanticus

Trefwoorden:              artistiek, creatief, uniek, romantisch, fijngevoelig
Houdt niet van:            het alledaagse, afwijzing, volgen van procedures
Favoriete uitspraak:    “Ik ben heel bijzonder”

5.De waarnemer

Trefwoorden:              analytisch, Einzelgänger, specialist, kalm, wijs
Houdt niet van:            het onverwachte, emoties, sociale verplichtingen
Favoriete uitspraak:    “Ik denk eerst na en geef daarna pas antwoord”

6.De loyalist

Trefwoorden:              loyaal, leergierig, alert, pessimistisch, gevoelig, twijfel
Houdt niet van:            druk, onbetrouwbaarheid, onzekerheid, schuld krijgen
Favoriete uitspraak:    “Ik neem graag het zekere voor het onzekere”

7.De levensgenieter

Trefwoorden:              optimistisch, speels, hulpvaardig, rationeel    
Houdt niet van:            grenzen, conflicten, details, verantwoordelijkheden
Favoriete uitspraak:    “Ik zie geen problemen, alleen maar uitdagingen” 

8.De leider

Trefwoorden:              dominant, besluitvaardig, eerlijk, vol zelfvertrouwen
Houdt niet van:            onrecht, te strakke regels, zwakte, geen controle
Favoriete uitspraak:    “Ik neem het voortouw wel”

9.De vredestichter

Trefwoorden:              attent, empatisch, trouw, geduldig, rust
Houdt niet van:            conflicten, nee zeggen, disharmonie
Favoriete uitspraak:    “Ik leef en laat mensen leven”

Scroll to top