EMDR voor enkelvoudig trauma

EMDR staat voor Eye Movement Desentisitation and Reprocessing en werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS).

EMDR is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende input. Het meeste komt visueel voor: door het met de ogen volgen van de handen van de therapeut. Het kan ook auditief: door het luisteren naar klikjes links en rechts of kinesthetisch door links en rechts een puls in de hand te voelen. Deze afleidende input zorgt ervoor dat de informatieverwerking in de hersenen wordt gestimuleerd.

Met EMDR worden, door het stimuleren van het informatieverwerkingssysteem, in een relatief korte tijd doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen pijnlijke herinneringen laat herstellen in een tempo waarin het lichaam van fysieke klachten geneest.

EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, gevoelens en emoties veranderen. Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de cliënt. Zo is het in het geval van EMDR niet noodzakelijk dat cliënten hun ervaringen uitvoerig beschrijven of continu herbeleven.

Voor wie? Angstige en/of pijnlijke gebeurtenissen kunnen leiden tot een scala aan klachten. EMDR is bedoeld voor mensen die een traumatische ervaring hebben gehad en hierdoor moeite hebben om de draad van hun leven weer op te pakken. Dit kan bijvoorbeeld een ongeluk zijn wat je gezien of meegemaakt hebt, een ernstige ziekte, het (plotselinge) verlies van een dierbare, een arbeidsconflict en vele andere nare gebeurtenissen. EMDR heeft als groot voordeel dat het snel werkt.

Het beste is om even te bellen of te mailen met uw vragen. Zo kunnen we samen besluiten of EMDR of een andere techniek voor u het beste is.

Scroll to top