Nine step coaching

Hieronder het Enneagram Procesmodel. In 9 stappen iets realiseren. Dat kan van alles zijn; van je schuur of garage opruimen tot een reorganisatie van een multinational en alles wat ertussen zit. De 9 stappen via de buitenkant hebben ook een relatie met de binnenlijnen; zo is het van belang dat je op stap 2 heel goed voor de bril krijt hoe je wilt dat het eindpunt er uit gaat zien. Je ziet dan ook een binnenlijn naar stap 8, waar je dat wat je hebt gerealiseerd gaat waarderen, kunt zien. Onder het model wordt uitgelegd hoe het procesmodel ingezet wordt bij Ninestep Coaching.

Wat betekent dit voor NINESTEP COACHING?

Stap 1: je wilt iets veranderen! Als je dat niet wilt, dan houdt het op!!

Stap 2: Samen helder maken wat er scheelt en wat je anders wilt; hoe ziet het eindplaatje eruit?

Stap 3: De interventies starten. Je krijgt kennis over de onbewuste drijfveren van je gedrag vanuit het Enneagram en blokkades worden opgelost met BML of andere technieken(zie betreffende pagina’s).

Stap 4: Een bedding creëren, nieuwe houding en gedrag bepalen vanuit al het geleerde.

Stap 5: Integreren stap 4 in het dagelijkse leven met het gewenste resultaat voor ogen

Stap 6: Feedback inventariseren en terugkijken naar interventies

Stap 7: Finetunen van het geleerde om tot compleet eindresultaat te komen

Stap 8: Waarderen van het gerealiseerde resultaat, kijkend naar waar je op stap 2 in geloofde

Stap 9: Je kunt ontspannen, afscheid nemen van Ninestep Coaching, want je gaat nu je eigen weg.

Scroll to top