Personal coaching

Wanneer ga je naar een personal coach? Wat is dat nu precies?  Wat kun je verwachten? Wat wordt er van mij verwacht?

Je gaat naar een personal coach wanneer je een bepaalde vraag hebt over je iets wat over jou gaat en wat niet zo lekker loopt; je emoties, je werk, je gezondheid, je vitaliteit etcetera. Je gezin/familie/vrienden/collega’s weten er allemaal iets over te roepen en toch blijft het gevoel dat je niet verder komt.

Personal coaching is begeleiding op verschillende manieren om inzichten te krijgen waarom je je zo voelt en daarnaast handvatten te krijgen om hier wat aan te doen, zodat je je weer beter gaat functioneren.

Ninestep coaching & training maakt in PERSONAL COACHING gebruik van een aantal methoden en technieken die het makkelijk maken om je bewust te maken wat er onbewust speelt. Zo kom je sneller tot de kern en ga je net een laagje dieper voor een blijvend resultaat.

Uiteraard is verbinden in coaching heel belangrijk.  Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de mens, met zijn hulpvraag. Het is hier van belang om te kijken  wat op dat moment het beste past om op een voor deze cliënt acceptabele manier van coaching in te zetten. Dit kunnen alleen gesprekken zijn en er kunnen ook interventies ingezet worden vanuit de diverse methoden en technieken. Deze staan hieronder uitgelegd.

Wat we van jou verwachten is dat je echt aan de slag wilt gaat met jezelf. We zullen je helpen om je doel te bepalen en te realiseren. Je blijft zelf regisseur over je traject. Waar een wil is, is een weg!

Aan het begin van het coaching traject wordt aan het eind van het intake gesprek een “informed consent” ingevuld en door beiden (coach en cliënt) ondertekend. Zo weet je zeker dat je goed geïnformeerd bent

Naast een goed gesprek, uitleg over het enneagram en cognitief daar inzcihten uithalen of het lichaamsgericht werken met BML zijn er nog andere methoden en technieken om van onbewust onwetend en daardoor onbekwaam naar bewustwording te komen om allerlei zaken bekwaam en plezierig te kunnen ervaren.

  • N.E.I. (neuro emotionele integratie); Spiertesten, vanuit de toegepaste kinesiologie: om emotioneel in balans te komen. Ook uiterst geschikt om te achterhalen wat het kernprobleem is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van EE (emotioneel evenwicht), waarbij je gebruikt maakt van de meridianen. CBT (chakra balancing techniek) waarbij de chakra’s weer in balans worden gebracht die je ervan weerhouden om je potentieel volledig te benutten. Bijvoorbeeld om je gevoel te kunnen uitspreken of je eigen grenzen te kunnen stellen vanuit een goede verbinding met jezelf of bijvoorbeeld het wel of niet aangaan van relaties etcetera.
  • N.L.P.: Dit staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Het is een techniek om vanuit het hier en nu te onderzoeken waar het in de hulpvraag genoemde aspect vandaan komt. Van daaruit ga je hulpbronnen vanuit jezelf activeren om er anders mee om te kunnen gaan in de toekomst. Het bied je ook de mogelijkheid om op een andere manier naar zaken te kijken waardoor het gemakkelijker wordt om bepaalde keuzes te maken. Je krijgt namelijk op deze manier andere inzichten, dan dat je er alleen maar over praat.
  • Opstellingen; systemisch werk voor zowel familie- als organisatieopstellingen
    Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd systemisch werken. Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen of items te bevragen over hun gevoel en houding ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.
  • Trance coaching
    Dit is een vorm van hypnotherapie, waarbij je in een diepe ontspanning wordt gebracht. Er zijn verschillende vormen van trance coaching, die afhankelijk van de hulpvraag worden ingezet. Zo kan het zijn, dat je een gewoonte wil doorbreken, of dat je voor een helende behandeling gaat. Hiervoor hoef je je alleen maar te ontspannen en te willen dat het werkt. Bij sommige hulpvragen wordt gebruik gemaakt van de techniek waarbij op een hele snelle manier gesproken wordt om op onbewust niveau een positieve verandering aan te brengen. Dit is een monoloog van de coach die de essentie van de verandering, waar voor de behandeling over gesproken is, in te zetten. Het gaat hier om het loslaten van de ongezonde gewoonte en het installeren van een nieuwe gewoonte of het loslaten van belemmering op heling en het installeren van hulpbronnen op heling. Bij andere hulpvragen ontstaat er een dialoog. De cliënt is in diepe ontspanning, maar is wel in staat om een gesprek aan te gaan. Zo wordt op een andere manier naar het probleem gekeken en de cliënt ontdekt zelf ook de inzichten en/of de oplossingen.
Scroll to top